All Boxers Adilbek Niyazymbetov vs Egor Mekhontsev: